General Liability

Kas yra GL ir kam ši apdrauda reikalinga?


General Liability (Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas) atlygina nuostolius dėl padarytos žalos:

  • kitų asmenų sveikatai ir/ ar gyvybei;

  • asmenų turtui;

  • gamtinei aplinkai.

Draudimo apsauga, įvertinant galimas rizikas, kiekvienu atveju nustatoma individualiai. Atsižvelgiant į kliento pageidavimą, draudimo apsauga gali būti sumažinta, numatant, jog atlyginami bus tik konkrečios rūšies ar konkretaus dydžio nuostoliai. Draudimo apsauga taip pat gali būti padidinta, pasirenkant papildomas įvairių rūšių draudimo rizikas.

Kokios situacijose galioja General Liability draudimas?

Trečiosios šalies kūno sužalojimas: jei paslydęs ir nukritęs jūsų parduotuvėje klientas susižaloja, jis gali paduoti jūsų įmonę į teismą. Jūsų draudimo polisas apima atsakomybę už kūno sužalojimą, todėl jis gali padėti apmokėti jų medicinines sąskaitas.

Žala trečiosios šalies turtui: jei jūs ar jūsų darbuotojai dirbate kliento namuose, didėja rizika, kad bus padaryta žala turtui. Atsakomybės už žalą turtui draudimas gali padėti apmokėti remonto ar pakeitimo išlaidas, jei jūsų įmonė sugadina kažkieno turtą.

Žala reputacijai: kažkas gali paduoti jūsų įmonę į teismą dėl šmeižto. Jei taip atsitiks, bendrosios civilinės atsakomybės draudimas gali padėti padengti teisines išlaidas siekiant apginti savo verslą.

Reklamos žala: jūsų įmonė gali būti iškelta byla dėl autorių teisių pažeidimo. Pavyzdžiui, fotografas gali jus paduoti į teismą, jei jo nuotrauką naudosite skelbimuose be leidimo.

Reikia suprasti, jog General Liability dengia ne visus draudiminius įvykius. Pavyzdžiui:

  • Darbuotojų susižeidimai ir traumos, įvykusios darbo metu, dengiamos Workers Compensation draudimo.

  • Žala padaryta jūsų biznio patalpoms yra dengiama komercinio biznio nuosavybės draudimo (business owners property)

  • Profesines klaidas dengia Professional Liability draudimas

Kokia informacija yra reikalinga, norint gauti GL draudimo pasiūlymą?